TEST

Activities like educational initiatives, health centres, free housing projects, skill training for workers, sanitation, etc. through fund raising.

कोरोना साथरोगाच्या काळात १०० टन धान्याचे वाटप आणि दररोज ६०० जणांना १०० दिवस मोफत भोजन. दोन गावांमध्ये २०० स्वच्छतागृहे बांधली. त्यामुळे ही गावे उघड्यावरील शौचमुक्त झाली. – आरोग्यविषयक आणि शैक्षणिक जाणीवा रुंदावण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन. येवला परिसरात वृक्षारोपण.

English
Scroll to Top